Димков

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Димков
Димков

ПЕТЪР ДИМКОВ. Най-прочутия български природолечител, автор на тритомниците "Наръчник по природно лекуване и живеене" и "Българска народна медицина - природолечение и
природосъобразен живот", служили като настолни четива за много българи от 20-те години на миналия век до ден днешен. Лекувал е над 100 хил. души, вкл. видни чужденци, като военен спасява всички свои войници от "смъртоносната" тогава холера. Трудовете му по ирисология също се ползват и зад граница. Към записването на изпитаните народни лекове го пристрастява майка му. От нея и от баща си, който е свещеник, Д. усвоява отрано философията на човеколюбието - негово кредо през целия му дълъг и изпълнен с непрекъснат труд живот. Негова е заслугата за опазването на важни за българската история светини -възстановяването на родната къща на В. Левски, изграждането на Аспаруховия вал и запазването на римските терми във Варна и др. Подобно на учителя си П.Дънов, Д. подчертано е уважавал приноса на богомилите както към народната медицина, така и към българската духовна култура. По време на следването си в Русия се запознава с възгледите на Л.Н.Толстой и става вегетарианец. След уволнението си приема и лекува безвъзмездно много хора и все пак преживява периоди на преследване от властите. Но популярността му расте непрекъснато. Лечебната му система е с подчертано комплексен характер, включвайки билки, диети, физиопроцедури, гимнастика и психотерапия. За Д. физическото здраве е в тясна връзка с духа. Принципите за "здрав дух в здраво тяло" са прости:

“Движението е живот, застоят – смърт”, “Гледайте на живота доброжелателно”. “Не прекалявайте в нищо и никога”, “Като правите добро на другите - така ще ми се отблагодарите - все едно на мен сте сторили добро”.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.