Документ

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Документ
Документ ДОКУМЕНТ. Оформено по точно определен начин твърдение, който отговаря на съответните законови изисквания и отразява определени факти или направени изявления, установени в него като верни. От Д. не може лесно да се изтрие никоя част, нито да се добави допълнителен текст, което го прави устойчив, а подписите и печатите го правят автентичен, защото не е лесно да се фалшифицират. Тези свойства правят Д. (обикновено лист с изписан на него текст) надеждно средство за установяване и доказване. Ето защо правото най-често си служи с Д., когато установява или доказва.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.