Дънов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Дънов
Дънов

ПЕТЪР ДЪНОВ, Беинса Дуно. Български духовен Учител, лечител и музикант с дейност гл. през първата половина на XX в. Роден е в с. Хадърча, (сега Николаевка, Варненско), в семейството на свещеник- методист. Отрано проявява музикални способности. Изпратен е да учи богословие в САЩ; ала интересите му там са далеч по-широки: теософия, трансцендентализъм, източна езотерика, френология, медицина, славянистика, педагогика и др.
През последните години на XIX в. завърналият се в България Д..подготвя първите си публикации; но това е време главно за вътрешен растеж и посвещаване. От началото на XX в., в атмосфера на неодобрение от конвенционалните църковни и философски авторитети, той обикаля из страната, като изнася богословско- научни сказки в достъпен стил. (Напр. :"Постави Доброто за основа, Правдата за мерило, Истината за светило. Любовта за украса, Мъдростта за ограда."). Учението му има за основа предаността към Бога - "живот за Цялото". Детайлите са разнообразни: синтез на идеи от християнството, богомилството, източните учения и природната медицина.
Оформя се кръг от ученици; с увеличаване на броя им се организират и събори на Бялото Братство - във Варна, а после - и в София (в подножието на Витоша, “Изгрева”). Въвежда се символ - Пентаграм. Д. изнася многобройни беседи. Най-важните, “Сила и Живот”, са събрани в 6 тома. Занятията в окултната Школа са разделени на Младежки клас (със строги изисквания) и Общ клас (за по-широк кръг слушатели). Провеждат се редовно и летни лагери в Рила. Посреща се слънцето, изпълняват се песни, молитви, двигателни, дихателни и умствени упражнения; храненето е безмесно.
Като своеобразен метод се откроява Паневритмията – оригинален синтез между позитивни идеи и плавни ритмични движения на музикален съпровод, целящ “разумна обмяна със силите на живата природа”. Учителят насърчава и към обществено полезен труд. В началото на войната, той и негови ученици съдействат за спасяване на еврейското население.
В края на 1944 г. Б.Д. напуска този свят. След себе си оставя творчество от хиляди беседи върху всевъзможни теми, стотици композирани песни и хиляди последователи, много от които развиват богата творческа дейност. Учението на Д. е известно на милиони хора и извън пределите на България: във Франция (версията на Михаил Иванов - Омраам Айванов , по отн. на която има раздвоение сред бълг. последователи на Д.) и други европейски страни, Русия, САЩ, Япония и т.н. С преклонение пред делото му са говорили Кришнамурти, Щайнер, Айнщайн, П.Рабан и др. През 2007 г. Д. излиза на 2-ро място в класацията за най-великите българи за всички времена на Националната телевизия.

Д: Добрата молитва
 
Господи, Боже наш, Благий ни небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве, да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, за да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е успеха за Царството Ти на Земята. Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със Силата Си, за да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон, защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата завинаги. Амин.

Когато се молиш (беседа)

Фир-фюр-фен (песен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.