Единство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Единство
Единство

ЕДИНСТВО. Взаимност и непротивопоставяне на частите една спрямо друга или спрямо цялото; хармония, цялостност, взаимопроникнатост. С по-друг смисъл е думата единственост=липса на отделни части, които да се противопоставят.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.