Едисън

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Едисън
Едисън

ТОМАС ЕДИСЪН (Thomas Edison). Американски изобретател и бизнесмен, с дейност през посл. 3 десетилетия на XIX и първите 3 на XX в., приложил принципите на масовото производство за собствените си изобретения. Макар че имал близо 1100 патента, повечето не са изцяло оригинални (ел. крушка напр. е изобретена по-рано от Х. Гьобел), а екипни подобрения на вече съществуващи разработки. Ранните му изобретения са свързани с автоматичния телеграф и фонографа. Последният дотолкова удивлява хората, че го наричат "Магьосникът от Менлоу Парк" (по името на града, в който се заселва). Там създава изследователска лаборатория с много служители. С тяхна помощ успява да доведе ел. осветлението до домовете на хората. В периода, който обикновено се нарича Войната на токовете, Тесла и Е. стават противници поради това, че той поддържа електроразпределение на постоянен ток, вместо на по-ефективния променлив ток, чийто застъпник е Тесла.
Е. е бил човек с изкл. постоянство и може би е бил по-добър маркетолог, отколкото технически гений. Успява да мотивира хората, работещи за него; да изиска подкрепа от Морган и др. водещи финансисти; да се пребори за реди спорни патенти и да наложи на пазара своите продукти. Той създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат и основава компанията Моушън Пикчър Пейтънтс, конгломерат от девет големи филмови студиа, известен като Е.Тръст. Едновременно патентова радиото. Има два брака, като синът му от втория Чарлз поема компанията след неговата смърт.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.