Езотеризъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Езотеризъм
Езотеризъм

ЕЗОТЕРИЗЪМ (ендотеризъм „вътрешно знание“, от старогр. „вътрешна земя“, по името, с което бил наричан вътрешният двор в традиционно устроените духовни школи, където били допускани само посветените ученици, след като овладеят в детайли повърхностното знание и станат готови да започнат да изучават задълбоченото, „невидимо с просто око“, същинско знание.

ЕКЗОТЕРИЗЪМ или „външно знание“, от старогр. "външна земя", по името, с което бил наричан външният двор в традиционните духовни школи, където били допускани начинаещите слушатели и запознавани с повърхностното, очевидно знание, което е достъпно за всеки желаещ да го научи.
В днешно време фактически продължава да съществува това подразделение, що се касае до реалните способности към усвояване на по-задълбочени или само на повърхностни занния и умения. Информираността обаче е по-голяма, което създава впечатление, че езотеричните науки са станали екзотерични; но макар и някои от да са по-отворени в интелектуален план, остава условието, че недостигналият определено духовно стъпало не може да разбере истинското значение на ученията и съответно да ги практикува.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.