Еклектизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Еклектизъм
Еклектизъм ЕКЛЕКТИЗЪМ. Безпринципно смесване на възгледи от различни учения. Е. е често поставян от философи и учени етикет, но в действителност възможните реални връзни (дори да не са обяснени) между гледните точки за света са толкова много, че е необходима по-голяма предпазливост при употребата на това понятие. То все пак има място по отношение на теории, където няма нито логически, нито опитно проверими интуитивни основания за утвърждаването на подобен "светогледен коктейл". При това е възможно някои течения (напр. Ню Ейдж) като цяло да създават силно впечатление за Е., но отделни техни представители вътре в собствената си система да са повече от достатъчно последователни.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.