Елемент

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Елемент
Елемент

ЕЛЕМЕНТ.

ЕЛЕМЕНТИ, химични.

ЙОД, I, от гр. ιωδης - "виолетов". Химичен елемент, Z=53. Халогенен неметал от групата на халогените. Като просто вещество е с кристален строеж, с черно-виолетов цвят и метален блясък. Крехък и диелектрик. Й. проявява първа валентност спрямо водорода и металите, а спрямо кислорода - променлива, до 7-ма.
Йодната тинктура и йодбензинът се използва традиционно за повърхностна дезинфекция на кожата преди операция и за предотвратяване инфектирането на рани, но има сериозни възражения, във връзка с агресивното им отношение към тъканите (много по-леко е действието на амилойодина - синьо органично съединение на  I с нишестето).
Като микроелемент, I е жизнено необходим за организмите, макар и в нищожни количества (при човека референтната стойност е около 150 мкг. на ден). Има значение за правилната обмяна, като се включва в щитовидните хормони, регулиращи окислителните процеси, действа противогъбично и антипаразитно. В някои (гл. планински) райони  I не постъпва достатъчно с храната, затова готварската сол се йодира. за профилактика на ендемичната гушавост. Но по-добри източници са морските продукти, орехите, райската ябълка, луковите растения, някои билки и подправки.

Предозиран,  I се проявява като акумулативна отрова. Особено е коварен радиоктивният  I, който е активен в първите месеци на радиоактивното заразяване и може да доведе, особено при децата, до рак на щитовидната жлеза. Много малки дози от него се използват при диагностиката на същата, а по-големи - при някои схеми за радиационна терапия.

КАЛЦИЙ, Ca. Химичен елемент от II група, Z=20, плътност 1,55 g/m3. В чисто състояние е със сребрист до златист цвят. Значително електро- и топлопроводим. Бурно взаимодейства с киселини и много от простите вещества.
Поради голямата му активност, използването на металния Ca като метал е ограничено до получаването на някои метали и нискотопими сплави. Много по-широко е приложението на съединенията му. Негасената вар е калциев оксид - CaO. Ползва се в строителството (след "изгасяването" й до калциева основа, Ca(OH)2), стъклопроизводството, кожарската и хранителната индустрия, за получаване на ацетилен и др.
В земната кора това е много разпространен елемент, особено като варовик (калциев карбонат, CaCO3). Всички растения и животни имат нужда от Ca, той най-вече изгражда черупките, коралите го концентрират в съответни образувания, а при висшите животни е основен за образуването на скелета и зъбите. За ролята му и медицинското му приложение при човека, гледайте тук.

 МАГНЕЗИЙ, Mg, II група на периодичната с-ма, Z=12; плътност 1,74. Химичен елемент, метал, значително разпространен е в земната кора, винаги в състава на с-я: карбонат отделно (магнезит) или заедно с CaCO3 (доломит); хлорид (бишофит и с KCl - карналит); под формата на прости и сложни силикати, а също в морската вода и растителния хлорофил (който е подобен на хемоглобина, но съдържа Mg вместо Fe). Изолираният Mg е лек и сребристобял, твърдостта му се увеличава с намаляване на чистотата. Силно електроположителен, гори с ослепителна светлина. Активно реагира с киселини и халогенни елементи.
Самият метал се използва за леки сплави, в пиротехниката и фотографията. MgO намира приложение като огнеупор; MgCl2 – в т.нар. сорелов цимент (здрав „изкуствен камък”) и ксилолит (за подови настилки)) и за ръсене на улиците при оснежаването им (вместо вредния за околната среда NaCl); MgSO4 – в текстила; Mg-силикати с широко техническо приложение са азбестът и талкът. По-подробно за  неговото разширяващо се медицинско приложение - тук.

ХРОМ, Cr (от гр. „хроме“ — цвят, боя). Химичен елемент, Z=24, от IV период, маса към 52 г/мол. Белезникаво-синкав метал с голяма твърдост. Тежък е (ρ = 7,2g/см2) и трудно топим. В съединенията си Cr проявява различни валетности - най-вече +2, 3 и 6. Като метал се ползва за изготвяне на твърди и неръждаеми стомани и покрития. Оксидите и солите му често са цветни и се използват за боядисване на стъкла и др. В медицината той е микроелемент за укрепване на тъканите и регулиране на кръвната захар, но в дози до 25-100 мкг.; още по големи разреждания се прилагат в хомеопатията, (при язви, кашлици с жилави секреции, остри болки с разл. поризход и др.); докато пък много по-високите дози са опасно отровни (корозивни за вътрешните органи, а при продължителна експозиция - канцерогенни).

 
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.