Епоха

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Епоха
Епоха

ЕПОХА, Юга. 1). Относително продължителен период от време, който се определя по определена координатна система. Използва се в астрономията, геологията и историята.

2). Космични епохи (юги), които се считат в индуизма (и подобно в други, предимно източни учения) за редуващи се - желязна (Кали), бронзова (Двапара), сребърна (Трета) и златна (Сатя). По този ред цивилизациите възхождат в духовното си развитие, а после западат по обратния ред. Счита се, че траят милиони години и сега е времето на Кали Юга; по-ново тълкуване (от Шри Юктешвар, гуру на Йогаганда) дава много по-къси цикли вътре в големите, според които вече сме в Двапара Юга.

Кали юга е обрисувана в източни писания по следния начин: " И ще има временни монарси на земята, царе свадливи,с жесток нрав,усърдни в лъжата и злото. Те ще убиват жени и деца... Ще отнемат собствеността на поданиците си. Животът им ще бъде кратък и въжделенията им-ненаситни. Хора от различни страни ще се съединят с тях. Имуществото ще стане едничкото мерило. Богатството ще става причина за кланета. Страстта ще бъде единственият съюз между половете. Лъжата ще бъде средство за успех в съда, жените ще станат само обект на въжделение. Богатият ще се брои за чист. Великолепието на дрехите ще бъде признак за достойнство. Така в края на Калиюга ще става постоянно падение."

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.