Есхил

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Есхил
Есхил

ЕСХИЛ.

 

Древногръцки драматург с дейност през първата половина на 5 в. пр.н.е. Той е участник в Гръко-персийските войни. Първото му участие в драматическо състезание се пада между 500 и 497 г. пр.н.е. и  печели многократно първото място. Победен единствено от Софокъл, който обаче бил ученик на Е. и затова неговата победа се счита за утвърждаване на драматургичната му линия.
Създава близо 100 драматичнки творби, но до нас достигат текстовете само на "Перси" - това е единствената запазена историческа трагедия, "Молителките","Седемте срещу Тива", "Прикованият Прометей" и единствената му трилогия - "Орестия", от която са запазени и трите части - "Агамемнон", "Хоефорите" и "Евменидите".
Според Аристотел Есхил пръв въвел втори актьор, намалил партиите на хора и дал преднина на диалога. Заради тези радикални промени е наречен "баща на трагедията". Есхил завършва жизнения и творческия си път в Гела, където е и погребан.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.