Етнос

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Етнос
Етнос

ЕТНОС, ЕТНИЧЕСКИ. Относим към определен етнос, раса, прослойка в обществото.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.