Звезда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Звезда
Звезда

ЗВЕЗДА. 1). Масивно космическо тяло, което излъчва интензивно енергия под натиска на огромната му сгъстяваща се маса; естествен ядрен процес, който може да образува около себе си чрез своята гравитация планетна система по подобие на слънчевата система, в която живеем.

2).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.