Звук

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Звук
Звук

ЗВУК. Особена енергийна честота, трептение, което бива възприето от човека чрез неговия слух. От физична гледна точка има много звуци под и над нормално възприемаемия диапазон, които се наричат съответно инфразвуци и ултразвуци.
Освен това редица духовни учения и съответстващи техники (някои форми на
йога, будизъм, суфизъм, сант мат) обръщат голяма внимание на духовните звуци (мантри) и на вътрешните звуци, чувани при медитация.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.