Златаров

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Златаров
Златаров

ЗЛАТАРОВ, Асен. Български учен и общественик, левичар, основоположник на биохимията в България, с дейност през 10-те-30-те години на 20 в. Роден е в Хасково. Следва химия в Женевския университет, по-късно става доктор по химия и физика в Гренобълския университет. Учителства в Пловдив. Специализира в Мюнхен. Редактира списанията „Химия и индустрия“ и „Природа и наука“ и библиотеките „Натурфилософско четиво“ и „Наука и живот“. назначен е като извънреден, а по-късно - като редовен професор в Софийския университет. Автор е на литературни статии, стихове, лирична проза и един роман. В периода (1925-1927) е член на литературния кръг „Стрелец“. Сътрудничи на литературната периодика през 30-те години. Участва в създаването на Комитет за защита на евреите, заедно с вдовицата на държавника Петко Каравелов — Екатерина, писателя Антон Страшимиров, проф. Петко Стайнов и др.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.