Зороастризъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Зороастризъм
Зороастризъм

ЗОРОАСТЪР, Заратустра, Назаратус"който обича светлината".. Ирански религиозен водач от 6-7 век пр.н.е., основоположник на зороастризма, древна национална религия на Персия.
Счита се, че З. е роден и починал в град Балх; името му е било използвано и от по-късни духовни лица. Основата на неговото учение е съзерцанието на борбата между силите на Доброто и Злото, като целта е да се извлича мъдрост и житейски опит от това. Отхвърлял жертвоприношенията и култовите оргии. С течение на вековете около З. се наслоили разнообразни легенди и интерпретации; една от тях е използва от Ницше за произведението му "Тъй рече Заратустра".


ЗОРОАСТРИЗЪМ, Аине зертош. Религия, основана от учениците на З. и вероятно е сред най-старите дуалистични религии; последното определение се приема с важната уговорка, че въпреки признаването на две начала, последователите на Зороастър се обучават да трансцедентират наблюдаваната борба между светлината и тъмнината. Това съзерцание най-често се прави чрез ритуала на Свещения огън - един от основните, които са прилагани от тази духовна традиция. Гигантскит Симург е свещената птица на зороастризма (в ново време е и основен символ на рок-групата Queen). Най-голямо разпространение З. има в Персия до към 7 в. , а апогея си достига по време на Сасанидската династия. Зороастризмът почита Зенд Авеста като свещено Писание. Маздаизъм е религията, която признава божествеността на Ахура Мазда; Митра е слънчев бог, признаван и от по-късни течения. Според някои гностични традиции, З. е един от основните духовни лидери, подготвили проявата на Логоса - Христос.

Още за зороастризма

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.