Идеология

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Идеология
Идеология ИДЕОЛОГИЯ. Система от възгледи, които изясняват определена концепция; стил и начин на мислене. Обикновено И. се разглежда в социален план, като различните й форми са характерни за определени обществени групи, класи или политически партии.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.