Изкуство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Изкуство
Изкуство

ИЗКУСТВО. Естетическо въплъщаване на идеи във визуални, звукови или езикови форми, при които практическата необходимост отстъпва на концептуалното начало; стилизирано изразяване чрез музика, текст, визия, танц и други, чиято „неестественост“ или „свръхестествена красота“ имат за задача да внушават определено творческо намерение.

 
БОЙНИ ИЗКУСТВА. Умения и практиката по използване на тялото, на оръжия и подръчни инструменти за ръкопашен бой, както и знания за стратегията във водене на военни действия; външни стилове, акцентиращи върху физическата страна на схватката и вътрешни стилове, акцентиращи върху психологичната и духовната страна.

Съществуват данни, че в Далечния Изток първоначално Б.И. са възникнали като един от възможните пътища за енергийно и духовно развитие и са били предхождани от продължителна физическа и етична школовка. През последните стотина години, главно поради интереса на медиите към бойните сцени, последните са излезли на преден план в масовото съзнание. Но, от друга страна, все повече хора тренират Б.И. като укрепващи и оздравяващи техники и евентуално за самозащита. Спортният аспект остава силен в дисциплини като джудото, докато напр. при айкидо елементите на "изкуството" и духовният аспект надделяват.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.