Израз

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Израз
Израз ИЗРАЗ. 1). Форма на външно проявени (обективирани) вътрешни мисли, чувства и намерения; волеизявление, позиция.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.