Икономика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Икономика
Икономика ИКОНОМИКА. Наука за управление на материалните ресурси и тяхното насочване към възможно по-полезни цели, ориентирани към задоволяване на по-важни или по-многобройни интереси.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.