Индивид

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Индивид
Индивид

ИНДИВИД, индивидуалност. Съвкупност от нечии отличителни качества. Според някои духовни и психологични учения И. е по-дълбоката сърцевина на съществото, докато личността е по-повърхностна, конюнктурна.

Индивидуализъм. 1). Обособеност, предполагаща самосъзнание, самоопределение и и на тази база отнасяне съм обкръжаващия свят.

2). Течение във философията и културата, което изхожда от личността като централна категория в опознаването на нещата и боравенето с тях.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.