Индуизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Индуизъм
Индуизъм

ИНДУИЗЪМ,  (санскр. सनातन धर्म). Една от най-разнородните религии, възникнала на територията на Индия и все още най-разпространена там. Той включва политеизъм (най-древните химни във Ведите са посветени гл. на Шива или Рудра, Индра, Агни и Варуна; по-късно се оформя триадата от основни божества: Брахма, Вишну и Шива), монотеизъм със субдуализъм (умерени недуалисти) и недуализъм (адвайта веданта). Класическият И. поддържа кастовото разделение на индийското обществото, но мнозина негови авторитети, особено през последните 2 века, го отхвърлят.
Основни принципи на индуизма са понятията карма, дхарма и самсара. Основа на индуиският светоглед е учението за четирите цели в живота на човека: кама (удоволствие), артха (богатство), дхарма (дълг) и мокша (духовна свобода); според някои последната включва и према (висшата любов), а според други тя е финалното, пето стъпало на осъществяването.
Изворите на И. се откриват в харапската или древноиндийската цивилизация, съществувала през 3 пр.н.е. - 2 пр.н.е. по долината на река Инд. По-късно нашествието на арийците е оставило нов език - санскрита. Образува се сложно смесено общество с особено роля на брамините - познавачи на Ведите и главни изпълнители на обредите. По-късно се оформят няколко основни направления в И. Така Брахманизмът е бил разпространен до ранното Средновековие, но постепенно влиянието му отслабва. Вишнуизмът е най-жизнената форма (Кришна се счита за въплъщение на Вишну, а при някои вайшнавски традиции е обратното). Рамануджа, Шри Чейтаня и др. знаменити религиозни адепти са все негови поддръжници. Шиваизмът съдържа елементи на тантра, както и приютява почитателите на женското начало (шактисти)
Във втората половина на 19 в. в индуизма се е появява реформистко движение Аря самадж, което набира доста последователи. Съществен принос за възраждането на индуизма в съвремието имат Шри Рамакришна и Свами Вивекананда. Вайшванизмът се разпространява значително по-късно на запад, чрез книгите на Свами Прабхупада и основаното от него движение за Кришна съзнание.

Още за И.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.