Инструмент

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Инструмент
Инструмент ИНСТРУМЕНТ. Средство за приспособяване на реалността към определени нужди; интелектуален способ, финансов инструмент, уред или пособие на занаят.