Интегралност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Интегралност
Интегралност ИНТЕГРАЛНОСТ (интегрално, -а, -и). Цялостност; цялостен подход. В специфичната М.И.Р. терминология И. e сплав от комплексност (разнообразие и взаимно допълване на методите за въздействие - или "хоризонтален баланс") и холистичност (отчитане на физическата, енергийна и духовна цялост на обекта/субекта, или "вертикален баланс"). Също така, ние настояваме терминът да има освен теоретична и една все по-прагматична употреба, като се разработят конкретни критерии за отчитането на и въздействието върху интегралните показатели за индивидуалното и социалното развитие.
По-подробно, това е обяснено в "Термини за обхват" и на редица други места в сайта.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.