Интелигентност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Интелигентност
Интелигентност

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ. 1). Операционна възможност на съзнанието; умение за логическо изчисление и сравняване на идеи, ум, интелект.

2). По-широко и все по-често употребявано (и в М.И.Р.) значение е способността за високоосъзната преценка на жизнените ситуации, включваща творчески идеи и интуиция и затова постигаща близки до оптималните практически решения на възникващите проблеми. В съвременната психология също се има предвид нещо подобно, когато се говори за множествена интелигентност - логическа, емоционална, социална, духовна и др.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.