Интернет

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Интернет
Интернет ИНТЕРНЕТ. Компютърна система за комуникация и достъп до информация, първоначално използвана за свръзка между държавни учреждения, а по-късно придобила и масова гражданственост.