Интуиция

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Интуиция
Интуиция

ИНТУИЦИЯ. Способност за вникване в нещата; прозрение, усет. В материалистичната наука И. е подсъзнателен феномен, отговор, рационалните предпоставки за който са забравени, но при подходящи условия изплуват в съзнателното поле на ума. При религиозните и духовни учения И. е близка по значение с божественото откровение, макар и често не със същата сила и стойност като него. В езотериката често се градират инструментите за познание като триада от инстинкт-разум-интуиция, засътпени в разл. съотношения при всички хора; има обаче и течения, според които истинската интуиция е непозната за човека, чак докато той се издигне до върховни нива в духовното си развитие.

Полуинтуиция. Тъй като се счита, че пълна интуиция имат евентуално само съвършените Учители, ясно е, че в другите случаи става възпрос за частична проява на И. Въпросът е много важен, но твърде слабо разискван - а той има важно отражение върху практическите решения на ръководените от един или друг "вътрешен импулс" хора. Актуалността от разработване на опрелени критерии и методи за разпознаването, честотата, степента и продължителността на интуитивните епизоди не подлежи на съмнение.

Интуитивизъм - субективноидеалистично учение от кр. на 19 в., което отрежда на И. водеща роля в познавателния процес.

Беседа на П.Дънов за интуицията

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.