Ислям

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ислям
Ислям

МОХАМЕД, Абдул Казем бин Абдаллах (Мухаммед, 570 г.-632 г.). Арабски религиозен и политически лидер, пророк на исляма. Роден е в бедно семейство в гр. Мека - търговски център в Хиджаз. Неговият баща умира преди раждането му, а майка му - след 6 г. М. остава под закрилата на чичо си, с когото пътува по търговия. Там е разпознат като бъдещ пророк от християнския отшелник Бахира. Като младеж е керванджия на богатата вдовица Хадиджа, която е така впечатлена от качествата му, че му поисква ръката. От нея той има 4 дъщери и двама внука. Когато наближава 40-те, М. започва да се уединява в планината Хира в по време на месец Рамадан. Там той пости и се отдава на молитви. Веднъж споделил с Хадиджа, че е бил посетен от архангел Гавраил (Джибрил), който, въпреки неговата неграмотност, започнал да му разкрива съдържанието на Корана. Тя го признава за пророк. Последвана е от братовчеда на М. - Али и после - от приятелите му Абу Бакр, Омар Ибн Ал-Хатаб и др. Признавайки еврейските пророци и Исус, М. счита обаче последния само за пророк, а не за Божи син. М. подчертава предаността към Аллах в противовес на многобожието, дава молитвени практики и забранява виното, но пък допуска многоженството.
Щом М. спечелва привърженици, властите в Мека го смятат за опасен. През 622 г. избягва в Ясриб - Медина, където му предлагат служба с политическо влияние. Това бягство, наречено Хижра, е повратната точка в живота му и начало на мюсюлманското летоброене. През следващите години, когато последователите бързо нарастват, се водят битки, завършили с победа на М., триумфално завърнал се в Мека. М. премахнал другите религии и изгонил евреите, защото не пожелали да приемат исляма. Той посветил древното светилище Кааба на Аллах. Армиите на кралствата в земеделските райони, обединени от М. и приемниците му, са вдъхновявани от пламенната си вяра в единствен Бог и се впускат в мащабни завоевания. Всеки човек, приел директивите на Корана и притежаващ съотв. качества, е имал перспективи за развитие в лоното на ислямския свят. Липсата на етнически бариери за приелите новата вяра допринесла мнозина да я приемат доброволно, но в противен случай е следвало насилие или са били спазвани дискриминационни принципи спрямо "неверниците".

ИСЛЯМ (от ар. ???????, подчинение [на Бог]). (Вж. и тук) Монотеистична религия, своеобразно развитие на Стария библейски завет. И. е втората по разпространение религия след християнството. Разпространен е гл. в арабските страни от Близкия изток и Северна Африка, Турция и Иран, но също и редица страни от Европа, в Индия, Индонезия и другаде. Последователите на И., наричащи се мюсюлмани (неточно у нас - мохамедани), вярват, че Бог (Аллах) е разкрил волята си на Мохамед и други пророци на исляма, като Адам, Авраам (Ибрахим), Мойсей (Муса) и Исус (Иса). Според мюсюлманите последната, но не и окончателна версия на Божественото откровение е разкрита в писмена форма в Корана - свещената книга на мюсюлманите, чийто автор не е Мохамед - той само е предал думите, продиктувани му от ангела Джибрил (Гавраил).
В И. се приема, че божествената религия, дадена на първия човек (Адам), е именно мюсюлманската религия (която в превод от арабски означава „мирната", прен. "правоверната религия") и че това е било и учението, дадено на Авраам, Мойсей и Иисус. Всички те според И. не са божества, а само пророци, възвестили Бога. Отрича се категорично Светата троица:

АЛЛАХ
1.  Кажи: „Той – Аллах" е Единствения.
2.  Аллах, Независимият, и Търсеният от всички.
3.   Той не ражда, нито е роден;
4.  И няма във Вселената равен на Него!"
(112-ти, считан за основен текст от Корана)

След Мохамед водачеството поели местни вождове, наречени халифи. След един век те вече били изградили ислямска империя, която обхващала части от Индия, Северна Африка, Испания. По-късно - и от Индия, Китай, Монголия и Източна Европа. По едно време кръстоносците завзели свещения град Йерусалим и го обявили отново за християнски. Постепенно империята се смалявала поради множество въстания в поробените страни. Но дори когато тези страни се освобождавали, оставали много хора, изповядващи ислямската религия.
В наши дни И. има стотици млн. последователи, главно в средна Азия, Африка и Индонезия. Конфронтацията на фундаменталистите с останалия свят се изостря все повече. Тъмната им сянка прави по-малко забележими толерантните мохамедани, както и езотериците на исляма - суфите, много от които са били и са образец за най-високи добродетели и задълбочена мъдрост...

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.