История

Търсене на термини в речника
Думи Описание
История
История

ИСТОРИЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука за изследване на миналото чрез събиране, изследване и тълкуване на отминали факти; обяснение или твърдение за отминало събитие; разказ, случка.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.