Йоан

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Йоан
Йоан

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ.

СВ.ЙОАН. 

ЙОАН ПАВЕЛ II, лат. Ioannes Paulus PP. II), Карол Войтила, пол. Karol JWojtyla. Първият римокатолически папа от славянски произход; служи от кр. на 70-те г. на 20 в. до смъртта си през среката на 10-те г. на 21 в. Също е писател и поет.
Роден е във Вадовице, Полша. Отначало той е искал да се занимава с театър и литература, като любимите му писатели са Хенрик Сенкевич и Адам Мицкевич. После Й. учи в Ягелонския университет, учи редица езици, усилено спортува. По време на ВСВ се занимава незаконно с религиозна дейност. След войната е ръкоположен за свещеник и викарий на различни енории в Краков, защитава професура. Става епископ, а след това - и кардинал. Пътят му към папството се отваря; в съвременността това означава безброй важни контакти и световни форуми, свързани и с политическо влияние (подкрепата на дисидентите от бившия социалистически блок, и по-специално на полския синдикат Солидарност имат важна роля за събарянето на комунистическите режими в Източна Европа).
Й. разчупва традиционно подозрителното отношевние на католицизма към науката, като  провъзгласява енцикликата Fides et Ratio за взаимовръзките между вяра, разум и философия. Произнася се в полза на реабилитирането на Галилей и отчасти - в подкрепа на еволюционната концепция. Също така, прави макар и предпазливи стъпки към разбирателство с другите християнски деноминации и с различните от християнството религии. П
убликувал и две книги – „Прекрачване на прага на надеждата“ (октомври 1994 г.) и „Дар и мистика: 50-та годишнина от ръкополагането ми за свещеник“.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.