Йогананда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Йогананда
Йогананда ЙОГАНАНДА (Мукунда Лал Гхош), израснал в заможно индийско семейство  в Бенгалия, но от ранно детство се интересувал от нематериалния аспект на живота, посещавайки множество светци. Под ръководството главно на своя Учител Шри Юктешвар усвоява системата духовна Крия Йога. Основава училище за момчета в Ранчи, Бихар, където заедно със светските предмети се преподава и йога. В 1920 г. става индийски делегат на Международнния либерален религиозен конгрес в Бостън, след което остава в САЩ, преподавайки с голям успех. Тъй като всъщност цели да изгради цивилизационен мост между Изтока и Запада, той проповядва не пренебрегване, а допълване на американската материална предприемчивост с вътрешно съзерцателна нагласа. Последната според Й. не е мъгляв мистицизъм, а прагматичен подход към едно по-истинско щастие. "Открийте истината в своята собствена религия", съветва той; но при все това препоръчва именно йога като най-подходящия за практикуване път. Постепенно става възможно организиране на духовен център  под името "Общество за самореализация" (SRF — Self-Realization Fellowship) в Маунт Вашингтон и медитативен център в Енсинитас, Калифорния. Подобно общество паралелно се развива и в Индия, където се правят стъпки към надмогване на кастовите различия и се оказва хуманитарна подкрепа на нуждаещите се. В края на ВСВ Й. довършва основната си книга "Автобиография на един йог", която му донася всемирна известност. През следващите няколко години (към края на живота си) работи върху книги с коментари върху "Бхагавад Гита" и Библията. Оставя голямо литературно наследство и много ученици, които поемат по различни пътища. Интересът към Й. през втората половина на XX в. се засилва, вкл. извън САЩ и Индия, въпреки че мненията относно него и последователите му доста се различават, дори и в йога средите.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.