Карма

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Карма
Карма

КАРМА, санскр. - "действие", в широк смисъл и "резултат от действие", в смисъл "закон за всеобща причинност". Древно понятие, изхождащо от индуизма, но широко употребявано в различни религии, а последните десетилетия - и извън тях.

1). Според индуизма и редица западни езотерични школи, както материалните причини си имат последствия, същото е и за делата и мислите на различните същества (особено за човека, който ги осъзнава и затова може да носи отговорност за тях). Всички добри и лоши постъпки през живота на човек се натрупват, като накрая, преди прераждането, се отчита тежеста на едните или другите и това зависят следващите ни животи.

2). Особеното мнение на ред будистки авторитети в случая е, че (тъй като не се признава съществуването на отделен "аз"), може само условно да се говори за прераждане (но не и за "превъплъщаване"), както напр. при изгасянето и отново запалването на една свещ пламъкът е нов и същевременно същия, но законът за К. остава в сила.

3). В юдаизма, христианството и исляма  К. е познат като закон на възмездието: "Каквото посееш, това и ще пожънеш". Според ортодоксите на тези религии, той се осъществява именно поради наличието на свободна воля, обаче резултатите не се разпростират под формата на прераждания, а определят трайно щастието или нещастието в бъдещия живот след смъртта.

Както се вижда, и в трите случая преводът на К. като "съдба" или "орис" е правилен само условно - ако се подразбира не абсолютно предопределение, а неизбежни последствия от принципно избираеми жизнени направления.

Тройната карма. К. е три вида, именно акумулиранаузряваща и текуща. Акумулираните карми произтичат от миналото и образуват кармичен резервоар от възможности и тенденции. Узряваща К. е тази част на миналата К., която е отговорна за сегашното тяло и събитията в индивидуалния живот и не може да бъде избегната или променена. Тя може да се изразходва, само след като се преживее. К. от текущите дейности е тази, която сега се изготвя за бъдещето. Човек има свободна воля само по отношение на осъзнатите аспекти от акумулираната и текущата К.

Във Ведантичната литература се привежда следната аналогия. Стрелецът с лък вече е освободил стрелата - тя е напуснала ръката му. Той не може да я върне, но скоро може да стреля отново. Снопът стрели в колчана на гърба му е акумулираната (латентна) К. Стрелата, която е изстрелял е узряващата К., на която е даден ход, а стрелата, която ще изстреля от своя лък, ако реши, е текущата К.

Карма йога. Един от основните клонове на йога, със съответки в повечето религиозни и езотерични учения. Счита се за важна спомагателна система за всички, които проявяват социална активност и като основна - за особено предразположените към такава. В сърцевината й (многократно изтъквана напр. в Бхагавад Гита) лежи схващането за безкористната служба - на близките, човечеството, природата и Бога.

Свами Шивананда: Какво е Карма йога?

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.