Кастанеда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Кастанеда
Кастанеда

КАРЛОС КАСТАНЕДА. Американски писател, социолог и антрополог от перуански произход, с творчество през последните 3 десетилетия на XX в. Учи в Лос Анджелис, защитава докторат, но после се отказва от научната си кариера. През следващите години пише поредица от интересни книги с мистично съдържание, превеждани и преиздавани в много страни по света. Имал е краткотраен брак и един син.
К. постоянно бяга от медиите, въпреки шумната популярност на неговите творби. Представя т.нар. "учение на Дон Хуан Матус" - индианец-шаман от племето яки относно пътя на толтеките за овладяване на Силата, с разклоненията на "сънувач" и "прикривач". Основен момент е твърдението за съществуване на "една отделна реалност" с други прояви и закони, достъпна само при отказ от обичайното възприемане на света. Преди смъртта си К. учредил т.нар. фонд на Орела (символ на по-висша реалност).
Днес К. има много привърженици и противници. Съображенията на първите са както духовни ("спирането на вътрешния диалог" съответства на медитациите в ред спиритуални традиции), така и психологически (т.нар. "второ внимание" се сравнява с "несъзнаваното" на психоаналитиците). Вторите са или скептици, които подчертават най-вече липсата на доказателства относно историите му, вкл. за съществуването на Дон Хуан; или са от онези духовно търсещи, които не одобряват "магиите" и спомагателното използване на наркотици, за което К. споменава още в първите си книги. Бурният възход на течението "Ню Ейдж" по-скоро съвпада с разцвета в творчеството на К., така че определянето му от някои като "баща" на това направление (колкото и виден негов представител да си остава той) е твърде преувеличено.

К.: Да се ядосва човек от хората, значи да придава значение на постъпките им. На всяка цена трябва да се освобождаваме от такива чувства. Човешките постъпки не могат да бъдат толкова важни, че да ни отклонят от единствената съществена алтернатива — нашата неотменна среща с безкрайността.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.