КАС

Търсене на термини в речника
Думи Описание
КАС
КАС

КАС - киселинно-алкално състояние.

АЛКАЛНОСТ и КИСЕЛИННОСТ. Съдържание на основни и кисели йони (потенциал на водорода) в дадена субстанция. pH показателят е скала за киселинност и основност (от 0 до 7 за киселинност, от 7 до 14 за алкалност) на средата.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.