Католицизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Католицизъм
Католицизъм КАТОЛИЦИЗЪМ - от лат. „вселенска църква“. Западно християнство; след Великата схизма от 1254 г. се отделя от източното християнство и се обособява с център в Рим; известно още като „римокатолицизъм“.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.