Киплинг

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Киплинг
Киплинг

РЪДИАРД КИПЛИНГ, Joseph Rudyard Kipling. Британски писател и поет с дейност в кр. на 19 и нач. на 20 в.
Роден е в Бомбай. Първия си стихотворен сборник „Училищна лирика“ издава в Индия като юноша, по-късно учи в Лондон и се занимава с журналистика и литература, пътешества на редица места по света. К. достига рано творческа зрелост, което личи още в първата му книга със стихове „Департаментски песни“. Следват също разкази и книги, чрез които придобива световна известност. С голяма популярност се ползват неговите детско-юношески произведения, особено „Книга за джунглата“, която по-късно е многократно филмирана. К. е най-младият Нобелов лауреат за литература. След ПСВ, в която загива единственият му син, светогледно-творческата доктрина на писателя рязко се променя. Масонската му принадлежност е ярко изразена в повечето му творби, вкл. автобиографията му.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.