Кирил

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Кирил
Кирил

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, известни още и като Солунските братя. Забележителни българогръцки учени, просветители и духовни водачи, създатели и разпространители на първата славянска азбука - глаголицата, с дейност през 50-те-90-те г. на 9 в. На името на К. (известен и с името Константин Философ) е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на християнството сред славяните. Считани са за равноапостоли. Православната църква ги тачи и като едни от светите Седмочисленици.
Братята са родени в Солун, Византия, в аристократично семейство. Бащата умира рано и децата минават под попечителството на своя чичо. М. е назначен за управител на административна област населена предимно със славяни от българската група недалеч от Солун.  К. учи в Константинопол, в престижната Магнаурска школа. Високото му теологично и езиково образование, го правят най-подходящия дипломат за първата държавна мисия при Абасидския халифат, в югозападна България и в Хазария. Братята откриват в Крим мощите на св. Климент, събитие с огромна важност за тогавашния свят, и са тържествено посрещнати в Рим и благословени от папата като покровители на Европа.
След завръщането им в Константинопол К. става преподавател по философия в Магнаурската школа, а М. е назначен за игумен на манастира Полихрон. Там завършват започнатото от години създаване на първата славянска азбука и превод на основните богослужебни книги. По покана на княз Ростислав те пътуват, за да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия. На Запад те самоотвержено защитават правото на съществуване на още една писменост, наред с традиционните. К. умира преждевременно от болест в Рим, а М. е подложен на различни унижения на запад, вкл. затвор, после става архиепископ на Великоморавия и умира като такъв.

Празникът в чест на К. и М. е официален (държавен) за редица славянски страни. В Русия, България и Република Македония той се отбелязва на 24 май; в Чехия и Словакия - на 5 юли.

Из Житието на Св. Константин-Кирил Философ:

Когато Философът беше във Венеция, епископи, попове и черноризци налетяха на него като врани на сокол и подигнаха триезичната ерес, говорейки:
- Човече, кажи ни, как тъй ти сега си създал книги на славяните и ги поучаваш? Тях не е изнамерил по-рано никой друг: нито апостолите, нито римския папа, нито Григорий Богослов, нито и Йероним, нито Августин? Ние знаем само три езика, с които е достойно да славим Бога в книгите: еврейския, гръцкия и латинския.
Философът им отговори:
- Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен ли смятате, та той не може да даде всичко това, или завистлив, та не желае? Че ние познаваме много народи, които разбират книги и които славят Бога, всеки със своя език...

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.