Коменски

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Коменски
Коменски ЯН КОМЕНСКИ. (чеш.: Jan Amos Komenský; лат.: Comenius). Чешки религиозен деец и общественик, считан за родоначалник на съвременната западна педагогика, с дейност в средата на 17 в. Отгледан е в протестантско семейство. Образова се в академията на Херборн (Хесе, дн. Германия) и в университета на Хайделберг. Става директор на училището на протестанстката общност в Пршеров, което е начало и на неговата изследователска и публикационна дейност; става и пастор. От чума умират жена му и двете му деца  и той се жени повторно. Преследван от католиците, К. емигрира в Полша, където в Лешно се отдава се на педагогическа изследователска дейност и добива известност. Канен е като лектор в различни университети на Европа, вкл. Харвард и в Унгария, където приключва работата си върху първия в историята илюстрован учебник, наречен "Сетивният свят в картини" (издаден и у нас). При пожар изгарят ценни негови ръкописи, в т.ч. огромният чешко-немски речник. Умира в Амстердам.
Делото на К. му надхвърля европейските граници, а трудовете му по педагогика, дидактика, граматика, геометрия и др. имат енциклопедичен характер. По време на Чешкото Възраждане през 19 в. личността на К. става символ на чешката идентичност, което като признание остава и до днес.  28 март, рожденният ден на К., се чества в Чехия и Словакия като Ден на учителя. ЮНЕСКО връчва медал на името на К., което е едно от най-престижните международни отличия в областта на педагогиката и образователните технологии. Европейският съюз финансира програма за партньорство между училищата Comenius - European Cooperation on School Education.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.