Комплексност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Комплексност
Комплексност

КОМПЛЕКСНОСТ. Цялостност; оглеждане на обекта от множество страни, със стремеж към всеобхватност. В контекста на М.И.Р. комплексният подход е предимно "хоризонтален", включващ различни аспекти на една реалност а при различните препоръки - включващ различни методи и средства.
По-подробно това е обяснено в "Термини за обхват".

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.