Компютър

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Компютър
Компютър

КОМПЮТЪР. Изчислител; електронна изчислителна машина; устройство за изобразяване на информация и извършване на програмни операции посредством зададени алгоритми и команди.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.