Конвенция

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Конвенция
Конвенция

КОНВЕНЦИЯ, конвенционален/ неконвенционален/ до- и постконвенционален. К. е съглашение; установено правило за поведение или за разбиране на дадено понятие, третиране на даден проблем или обясняване на някаква концепция; в дипломацията, политиката, научното мислене и обществения етикет – система от възприети като „правилни“ позиции по определени общозначими идеи; междудържавно съглашение по определен въпрос.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.