Контекст

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Контекст
Контекст КОНТЕКСТ. Особено значение на определена дума или израз, в зависимост от общия смисъл на целия разполагаем текст; фонова мисъл, върху която се случва основният предмет на мислене. Прен.:  обстоятелства или събития, в които се вписва разглежданото обстоятелство или събитие и които го поясняват. К. в прекия смисъл е важен за разбирането на написаното, а в преносния - за принципно правилното отразяване на съответната информация.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.