Криза

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Криза
Криза КРИЗА. Силно разместване или изчезване на основни необходимости в живота и мисленето на човешкото същество; голяма възможност за преобразувание.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.