Култура

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Култура
Култура

КУЛТУРА. Система от знания, практики и артефакти, както и навика да се изучават и изповядват такива, да се създават и използват като форми на осмисляне, изобразяване и съпреживяване.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.