Култ

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Култ
Култ

 

КУЛТ. Отношение на приповдигнатост и безусловно уважение; практиката по такова приповдигане (лично или пропагандно - религиозно, политическо и др.). С времето и отчасти позитивните тълкувания на термина отстъпват място на негативните, доколкото даже относително позитивните култове (напр. към здраво и силно тяло) лесно се превръщат в патологични привързаности. В политиката и религията се говори за култ към личността на водача, който се различава от заслуженото уважение по наличието на заслепение; то кара последователите да следват и най-абсурдни повели, което пък води до неблагоприятни последствия за тях и околните хора. Ние считаме, че К. е по-точен термин за деструктивните секти, отколкото последният термин да се обобщава като негативен по подразбиране.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.