Литература

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Литература
Литература ЛИТЕРАТУРА. Съвкупност от текстове (съчинения, стилове на писане) и знания за текста (семиотика, езикознание); словесна култура; художествена литература, популярна литература, литература на отделните науки или литература по определен проблем; литературни школи и книжовност; учения, науки; четене, познание; начини на изразяване; езици, жаргони, терминологии.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.