Личност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Личност
Личност

ЛИЧНОСТ. 1). Човешки индивид (това е широкият смисъл на думата).

2). Според други Л. е само повърхностната съставка на човешкото "аз, съставена предимно от приспособленчески, социалнозначими прояви. Редица мистични направления считат, че освобождаването на съкровената индивидуалност от диктата на Л. (със запазване на приспособителната й роря или даже въпреки загубването й) е важна стъпка към просветлението.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.