Майтрея

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Майтрея
Майтрея

МАЙТРЕЯ (санскр. «доброжелателeн»). «Владиката на Състраданието», «Непобедимият» - бъдещият Учител на човечеството, според редица будистки () и други духовни учения.
Среща се още в древната  Дигха-никая, като предстоящ приемник на Буда Шакямуни - 5 хилядолетия след него. При Асанга МV се разглежда като вече активен фактор на посвещаване за напреднали по Пътя. Интересно е, че той често се изобразява не в източна поза, а седнал на трон -  "по европейски". При експедицията на Рьорих в Хималаите преданието за М. е било измежду основните за проучване (художникът посвещава на М. серия от картини). В Китай вероятно поклонението пред М е било по-древно, отколкото това пред буда Амитабха. Спорно е влиянието от страна на зороастрийския бог Митра.
Счита се, че М. пребивава във висшите светове и изчаква благоприятното време за спасение на Земята. Наближаващата нова епоха ще донесе повече любов и справедливост, както и засилено духовно развитие на жените (М. има много общо с понятието аватар при индуистите).
В Утар Прадеш, Индия, под патронажа на Далай лама, е в ход проект за огромна статуя на М. (вж. илюстрацията) с духовни, хуманитарни и образователни центрове.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.