Мандала

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Мандала
Мандала МАНДАЛА. Вид източна янтра, съвършено концентрично изображение, служещо за медитация и за обяснение същността на учението посредством съсредоточаване в образа и вглъбяване.