Материя

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Материя
Материя МАТЕРИЯ. 1). Според съвременната физика - специализирана форма на енергия, която има свойствата маса и протяжност във времето и пространството.

2). Според материалистичните физически и философски теории - обективна реалност, която съществува независимо от съзнанието и чието преходно "отражение" е то.

3). Според редица религиозни и мистични схващания - най-нисковибрационна проява на съзнателната енергия на Духа.

4). В по-тесен смисъл - някакъв материал, напр. плат.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.