Машина

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Машина
Машина МАШИНА. Устройство; съоръжение от изкуствено предизвикани или поддържани от човека процеси, които му предоставят целен от него резултат; техническо приспособление, механизъм; компютърен изчислител, програма, софтуер.